marți, 25 ianuarie 2011

You're right

,,Metafizica e biografia fiecăruia dintre noi, facem metafizică vrînd, nevrînd, ca să suprevieţuim, inserţia metafizică este ca un curs permanent de înot care ne ajută să nu ne înecăm în oceanul circumstanţei sau al lumii unde ne-am pomenit aruncaţi, încît e preferabil să ne instalăm ,,stilistic'' în lume, considerînd stilul ca pe un ,,punct de vedere''.
Historia como sistema(1935): ,,Este cu neputinţă omul fără imaginaţie, fără capacitatea de a-şi inventa o figură de viaţă, de a << plăsmui>>personajul care urmează a fi el. Omul îşi este propriul romancier, original sau plagiator''
 

Ştim noi care este alegerea corectă? Adevărul trebuie aflat step by step  ,drop by drop.......................

''If you think you can, or if you think you can't, you're right''